Osposobljavanje vozača i rukovaoca opasnim materijama na teritoriji Srbije i Crne Gore

ADR : European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
Evropski sporazum za međunarodni prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju ( saobraćaju na drumovima ).


Dakle, ADR u osnovi označava međunarodne propise koji regulišu prevoz opasnih materija ali u drumskom saobraćaju. Svaka vrsta saobraćaja ima sopstvene propise – skraćenice.
Na osnovu tih međunarodnih propisa, svaka država, ćlanica tog sporazuma, donosi sopstveni zakon i prateće propise koji bliže uređuju ovu delatnost s tim što nacionalni propisi mogu biti stroži od međunarodnih propisa - preporuka. Kod nas se takav zakon zove ZAKON O PREVOZU OPASNOG TERETA.

Novi zakon  je  ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA
( “ Sl.glasnik RS “, br. 88/2010)


Ovim propisima obuhvaćene su dve kategorije lica, i to :

  • I    RUKOVAOCI :
    oni koji rade na utakanju i/ili istakanju, utovaru i/ili istovaru, pretakanju, skladištenju,  prometu i uopšte manipulišu opasnim materijama. Neophodno je da su stariji od 18 god. i da su stručno osposobljeni za te poslove.
    RUKOVAOCI se pripremaju i polažu ispit prema posebnom programu koji obuhvata osnovni program i specijalistički za materije određene klase sa kojima rukuju. Na osnovu ispita i pokazanog poznavanja osnovnih elemenata u rukovanju opasnim materijama dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti za rukovanje opasnim materijama Klase …..(za koju se polaže).

  • II   VOZAČI :
    lica koja rade na prevozu kao vozaci motornih vozila kojima se prevoze opasne materije. Neophodno je da imaju najmanje 18 god. i da su stručno osposobljeni za prevoz opasnih materija odnosno da imaju položen “ADR ispit”. Normalno, moraju da imaju i odgovarajuće vozačke kategorije (A,B,C,E) što je ispunjenje uslova iz drugih- opštih propisa za vozače.
    Ispit ne mogu da polažu samo vozači sa probnom vozačkom dozvolom.


VOZAČI polažu po posebnom programu koji obuhvata :

Osnovi program za prevoz opasnih materija
Klasa 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9  u vozilima van cisterni...............................skraćeno          O

Specijalistički program za prevoz u CISTERNAMA................skraćeno          CIST.

Specijalistički program za prevoz materija Klase 1 
Eksplozivne materije..........................................................................skraćeno          Kl. 1

Specijalistički program za prevoz materija Klase 7 
Radioaktivni materijali........................................................................skraćeno          Kl.7Mogućnosti pripreme i polaganje ispita :

O
O + CIST.
O + Kl. 1
O + CIST. + Kl. 1
O + Kl. 7


Za svaku od ovih mogućnosti dobija se ADR certifikat koji važi 5 god. od dana polaganja ispita u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

*NAPOMENA: Za polaganje ispita za transport opasnog tereta plaća se taksa Budžetu Republike Srbije u iznosu od 6.000 dinara. Broj računa i izgled uplatnice možete videti OVDE

Klase opasnih materija