DOBRODOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU FIRME INKOPLAN D.O.O.!

  • Osposobljavanje rukovaoca i vozača opasnog tereta (opasnih materija) prema ADR propisima na teritoriji Srbije i Crne Gore
  • Poslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

  • Više informacija pronaćićete na ovom sajtu.

Polaganje ispita će se održati

24. APRILA 2014.

u BEOGRADU

Za više informacija kontaktirajte nas na telefone:

018 / 522-935

018 / 520-784

063 / 774 10 40

inkoplan@open.telekom.rs

kontakt osoba: mr Mišo Novićević, dipl. inž.

Uspešno saradjujemo sa velikim brojem transportnih preduzeća, benzinskih pumpi, proizvodjačima, skladišterima, i drugim učesnicima u radu sa opasnim materijama na teritoriji Srbije i Crne Gore.

POTREBAN VAM JE ADR CERTIFIKAT?

Stručno osposobljavanje i polaganje ispita za vozače opasnog tereta za sve klase, osim Klase 7, u cilju dobijanja ADR certifikata za prevoz po osnovnom i specijalističkim programima za prevoz u cisternama I specijalističkom programu za prevoz materija klase 1-eksplozivne materije I predmeti.

ADR obuka i polaganje ispita

Polaganje ispita će se održati

24. APRILA 2014.

u BEGRADU

Za više informacija

kontaktirajte nas na telefone: 018/522-935, 018/520 784, 063/774 10 40

kontakt osoba: mr Mišo Novićević, dipl. inž.

*NAPOMENA: Za polaganje ispita za transport opasnog tereta plaća se taksa Budžetu Republike Srbije u iznosu od 6.000 dinara. Broj računa i izgled uplatnice možete videti OVDE

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA PO ADR-U

EVROPSKI SPORAZUM za međunarodni prevoz opasnog tereta (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Dakle, ADR u osnovi označava međunarodne propise koji regulišu PREVOZ OPASNOG TERETA...

PROCENA RIZIKA NA RADNOM MESTU

Visoke novčane kazne za nedonošenje akta o proceni rizika: za pravna lica do 1.000.000 dinara, za preduzetnike do 500.000 dinara, za odgovorna lica do 50.000 dinara Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS...